Fundacja Wspierania Kultury "Noc Poetów"

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Losowa Fotka

Partnerzy

Nawigacja

Kazimierz Domozych "Wiersze Bożonarodzeniowe"

ZNAK, KTÓREMU SPRZECIWIAĆ SIĘ BĘDĄ
Na Boże Narodzenie A.D. 2020Zapowiedź
Zwiastowanie
Narodzenie
Słowo stało się ciałem
Królestwo nie z tego świata
Znak sprzeciwu
ŻyczeniaNa świecie było [Słowo],
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
(J 1,10-11)

Jezu przez pogan wyglądany
przez wierzących jeszcze nie znany
(Jan Twardowski Zbawia przez)ZAPOWIEDŹ

Wielokrotnie i na różne sposoby
przemawiał kiedyś Bóg do ojców [naszych] przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna
(Hbr 1,1-3)

Przemawiał kiedyś Bóg do ojców naszych przez proroków
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.
Przemawia także w dwutysięcznym dwudziestym roku
Dwa tysiąclecia trwa o Bożym Narodzeniu Radosna Nowina.

Już Księga Genesis Dobrą Nowinę zapowiada
Potomek Niewiasty Ten, którego Ona porodzi
Zwycięży złego ducha w postaci węża-gada
Przebiegłego węża-szatana w głowę ugodzi.1

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką;
Zabłysło światło nad mieszkańcami kraju mroków...
Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany
Nad Jego królestwem bez granic zapanuje Chrystusowy pokój.2

A ty, Betlejem, najmniejsze spośród miast Judy
Z ciebie wyjdzie władca-pasterz ludu Izraela.3
Słuchajcie, domu Dawida: Pan sam da wam znak:
Oto Panna pocznie i porodzi syna Emmanuela.4

1. Rdz 3,15
2. Iz 9,1.5-6
3. Mi 5,1; por. Mt 2,6
4. Iz 7,13-14; por Mt 1,23ZWIASTOWANIE1

Nie bój się, Maryjor Oto poczniesz i porodzisz Syna,
Jezus Bóg zbawia takie nadasz Mu imię
Będzie wielki, będzie panował nie tylko w Jerozolimie
Będzie nazwany Synem Najwyższego i od Boga otrzyma
Tron króla Izraela Dawida, Jego praojca,
A Jego panowaniu nad domem Jakuba nie będzie końca.

Duch Święty z Nieba na Ciebie zstąpi
Moc Najwyższego Cię ocieni, osłoni
Święte będzie Dziecię, które się pocznie w Twym łonie.
Maryja uwierzy, że te słowa się spełnią - nie zwątpi.

Jej Syn, któremu Anioł polecił nadać imię Jezus
Będzie nazwany Synem Bożym.
Niech tak się stanie. Amen! - jak w pacierzu.
Maryja bramę do nieba otworzy.

Rzekła Maryja Dziewica:
Oto Ja Pańska służebnica,
niech mi się stanie według twego słowa.
Uwierzyć w nie jest gotowa.

Słowom powiedzianym od Pana w pełni zawierza
Przez swoje stanie się żyjącą Arką Przymierza.2
Z pośpiechem do krewnej Elżbiety wyrusza3
Śpiewa Magnifikat: Wielbi Pana moja dusza 4

1. Łk 1,26-38
2. por. Benedykt XVI Spe salvi: Maryja, gwiazda nadziei
3. Łk 1,39-45 4. Łk 1,46-56NARODZENIE1
Gdy nadeszła pełnia czasu

Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego,
zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem,
aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu,
byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.
(Ga 4,4-5)

Radosnych Świąt! Merry Christmas! Feliz Navidad!r30;
Wielkie wydarzenie w Betlejem mieście Dawida
Nadszedł dla Maryi czas Rozwiązania, Syna porodzi
Położy Go w żłobie, bo nie było miejsca w gospodzie.

Przyszła nam nowina, Panna rodzi Syna
Niesie się wieść rnarodził się Mesjasz, Król żydowski
Przeraził się Herod a z nim cała Jerozolima2
Przed tysiącem lat ta Nowina dotarła do Polski.

Pasterzom pilnującym owiec stado
Anioł Pański zwiastował wielką radość
Dziś w Betlejem narodził się wam Zbawiciel
Idźcie do miasta, Niemowlę leżące w żłobie ujrzycie.

Niemowlę leżące w żłobie to oczekiwany Mesjasz
Do Betlejem zmierza z pokłonem procesja
Idą pasterze. Idą poganie, orszak króla mędrca.
Za gwiazdą betlejemską podążam też ja.

Gloria in excelsis Deo - Bóg okryty chwałą
A ludziom na ziemi pokój pax, szalom
Śpiewały zastępy niebieskie anielskie chóry
A nad Betlejem już zbierały się czarne chmury.
(Śpiewały anielskie chóry niebieskie zastępy
a nad Betlejem już zbierały się herodowe sępy)

1. Łk 2,1-20 2. Mt 2,3SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM1

Na początku było Słowo Logos
Wszystko przez Nie się stało zaistniało.
Na początku był bezład chaos
Przez Słowo powstał wszechświat Kosmos.

Słowo wprowadziło harmonię doskonałą
Na ziemi i na niebiosach - pod niebieską powałą.
Słowo stworzyło mężczyznę i niewiastę
W Nim jest życie - życia pierwiastek.

Ono jest światłością, jasno świecącą latarnią
Świeci w mroku, ciemność jej nie ogarnie.
Jest światłością prawdziwą, która człowieka oświeca
Jego blask oświetla drogę już dwa tysiąclecia.2

Boże Narodzenie - Słowo ciałem się stało
Stało się Emmanuelem - pośród nas zamieszkało
Stał się jednym z nas, pośród nas rrozbił swój namiotr1;3
W Jego świątyniach chrześcijanie Jego Ciałem się karmią.
Została nam objawiona Jego chwała chwała Syna,
którą Jednorodzony od Ojca otrzymał.

Tym, którzy to Słowo przyjęli,
Którzy w Jego imię uwierzyli,
Tym, którzy z Boga się narodzili
Ono da moc - swej mocy udzieli,

Aby dziećmi Bożymi się stali
W królestwie Bożym się ostali.

1. J 1,1-14 2. por. Benedykt XVI Spe salvi: Maryja, gwiazda nadziei
3. J 1,14 (Grecko-Polski Nowy Testament, wyd. Vocatio);
por. Benedykt XVI Spe salvi: Maryja, gwiazda nadzieiKRÓLESTWO NIE Z TEGO ŚWIATA

Królestwo moje nie jest z tego świata.
J 18,36

Pytali mędrcy: Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski?1
W Betlejem judzkim tak napisano w Księgach prorockich.
Nowo narodzony Mesjasz Żydów i Izraela nie wyzwoli
Z rzymskiej okupacji, z jarzma politycznej niewoli.

Królestwo tego Króla nie jest z tego świata
Jezus wypije kielich, który napełnił Abba-Tata
Będzie skazany na śmierć przez Żydów i przez Piłata
Już rośnie drzewo, na którym zostanie powieszony przez kata
Już rosną ciernie, z których koronę się splata.

1. Mt 2,2 (Mt 2,1-12)ZNAK SPRZECIWU

Oto ten przeznaczony jest
na upadek i na powstanie wielu w Izraelu,
i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.
(Łk 2,34)

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam.
Nie tak jak daje świat, Ja wam daję.
(J 14,27)

Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię.
Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz.
(Mt 10,34-36; por. Łk 12,51-53)

W Betlejem rodzi się Chrystus, Syn Boży
A okrutny Herod już Dziecięciu grozi.

Od narodzenia jeszcze przed narodzeniem Dziecięcia
Przed mającą rodzić Niewiastą - od Poczęcia
Czyha Wąż starodawny - wielki Smok-Bestia1
By rozwiązać ostatecznie kwestię chrześcijan.

Pokój ludziom Bożego upodobania (dobrej woli)2
Zwiastowały pasterzom w Betlejem niebieskie Anioły.
Pokój, który przyniósł Jezus nie jest z tego świata3
Władcą tego świata jest kłamca i zabójca szatan.4

Nie przyszedłem przynieść pokój na ziemię, ale miecz-rozłam
Poróżnią się między sobą domownicy - jak różni się dobro od zła
Na końcu oddzieli jednych od drugich - jak owcę od kozła5
Aby wejść do królestwa Bożego, wiele ucisków trzeba doznać.6

Na świecie było Słowor30; lecz świat Go nie poznał.
Nie można być obojętnym. Jedni pójdą za Jezusem
Pójdź za Mną - Apostołowie zostawili łodzie i wiosła
Inni przeciw Jezusowi - ulegną szatańskiej pokusie.

Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować7
Nienawidzili Mnie bez powodu.8 r11; Zapamiętajcie te słowa.
Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Bądźcie mężni.
Nie lękajcie się! Jam świat zwyciężył.9
Wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie
spotkają prześladowania10 niech wiedzą to współcześni Tymoteusze.

On jest pokojemUczynił jednością wrogie części ludzkości,
zburzył rozdzielający je mur, zadawszy śmierć wrogości.11
Wszystkich chce z Bogiem pojednać. Każdego do siebie przygarnia.
Zapowiada: Nastanie jeden pasterz i jedna owczarnia.12

Nad pax Romana (pax Augusti) zapanuje pax Christi13
Na cały świat rozleje się chrześcijańska wiara r11; Pistis14
Niech króluje Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel Ichtys15
Chrystusowego pokoju można zasmakować w Eucharystii.

1. Ap 12-13 2. gr. eudokias 3. J 14,27 4. Łk 4,5-8; por. J 14,30; J 8,44 5. Mt 25,32-33
6. Dz 14,22 7. J 15,20 (J 15,18-25; 16 1-3.33) 8. J 15,25; por. Ps 35,19; Ps 69,5
9. J 16,33 10. 2Tym 3,12 11. Ef 2,14-16 12. J 10, 16 (J 10,1-18.24-30)
13. Ks. prof. Waldemar Chrostowski rJego panowaniu nie będzie końca r11;
Pax Christi i pax Augusti, czyli narodziny Jezusa a historia powszechnar1;,
Nasz Dziennik 24-27 grudnia 2020

(ICHTYS - Iesous Christos, Theou Yios, Soter)
gr. RYBA - Jezus Chrystus, Boży Syn, ZbawicielŻYCZENIA

Przyjdź na świat
By wyrównać rachunki strat
Żeby zająć wśród nas
Puste miejsce przy stole
(Kolęda dla nieobecnych)

Nic się nie bój świecie miły!

Niech cię głowa już nie boli
Wszystkim żalom połóż kres,
Dosyć trosk i dosyć łez
Pokój ludziom dobrej woli!
(Marian Hemar Całą noc padał śnieg)

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego rozwiązania,
by wszystko się nam rozplątało,
węzły, konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki
(Jan Twardowski rPomódlmy się w Noc Betlejemską)

Kiedyś na Boże Narodzenie było biało
Niebo śniegiem sypało. Chłodem wiało
White Christmas i Jingle Bells się śpiewało
Teraz pada deszcz - jakby niebo płakało.

Dziecięcej radości betlejemskiego pastucha
Niech radości nie zmąci genderwirus i wirus z Wuhan.
Niech każdy Polak dobrej woli usłyszy
Wesołą Nowinę Wśród Nocnej ciszy

Radosnej Dobrej Nowiny niosącej nadzieję
Niech zabrzmi Gloria... w polskim Betlejem
Dzisiaj w Betlejemr30; Bóg się rodzi, moc truchlejer30;
Niech wszystko zgodnie z Bożą wolą się dzieje.

Niech gwiazda betlejemska wskazuje drogę
Niech Mędrcy ze Wschodu i z Zachodu
Oddają Dziecięciu pokłon nie boją się Herodów
Choć wyrok wydany przez szatańską synagogę.

By wszystko się rozwiązało, rozsupłało
To, co się poplątało, powikłało, zagmatwało.
Niech się rozwiąże wirusowy gordyjski supeł
Wielu ludzi pada jego łupem także trupem

Jego zabójcze białko spike to znaczy kolec
Strzela do naszej bramki-komórki gole.
Niech stępieje koronawirusa kolec
Niech nie atakuje Polaków i Polek.

Bóg się rodzir30; Podnieś rękę Boże Dziecię,
Leżące wśród zwierząt, w ubogim żłobie,
Błogosław każdej polskiej matce, polskiej kobiecie
Skrusz serca nieszczęsnych, nienawistnych kobiet.

Niech się spełni bożonarodzeniowe życzenie
A na Ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Niech Nowonarodzony od wirusa nas wyzwoli
I niech będzie białe Boże Narodzenie.

1. Bluźnierczy napis na jednym z kościołów:
rSzkoda, że Maryja nie dokonała aborcji!

Kazimierz Domozych

W Wigilię myślami z Wami będę
Zaśpiewamy razem kolędę.

Szczecin, Boże Narodzenie A.D. 2020

Komentarze

37 #1 tsledziewski
dnia styczeń 10 2021 11:14:02
Chrystus Pan
Chrystus Pan – Syn Boga naszego
Wcielił się w człowieka, złem nękanego.
Przeżył życie uwielbiany, jak i dręczony
– A zakończył je, do krzyża przygwożdżony.
Dlatego to wszystko się wydarzyło
By plemię ludzkie zauważyło
Że wszelkie trudy życia, jak i cierpienie
To konieczność, nie boskie swawolenie.
Że dźwiganie krzyża, przez Syna Bożego
To świadectwo niemożności pozbycia się złego.
37 #2 tsledziewski
dnia styczeń 10 2021 11:21:40
Bóg a zło
Zło jest to wielkość, której Bóg
Choć wszechmocny - nie zmógł.
Temu, dla zgodnego i godnego bytowania
Istnieje potrzeba ciągłego, z nim się zmagania.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.05
3,665,947 unikalne wizyty